Amsterdam Oost

Margrietha Reinders


Margrietha Reinders is iemand met wie je je meteen verbonden voelt. Door heel voorzichtig te vragen lukt het haar om de verborgen diepste verlangens van je hart terug te vinden, ook al waren die bedolven onder tegenslag en nare gebeurtenissen. Margrietha is gespecialiseerd in gesprekken met mensen met een achtergrond van seksueel misbruik.

Citaat: 'In pastoraat (begeleiding bij levensvragen) gaat het om liefde, niet om resultaat binnen een bepaalde tijd. We nemen de tijd, zolang als nodig is.'

Spreekuur
Elke woensdagmiddag 14:00 tot 18:00
Corvershof, Nieuwe Herengracht 18 (Centrum)

Een leven lang op (be)zoek

julia2"Het is niet ongebruikelijk dat mensen die niet geloven toch vragen over God hebben. De vraag “Waarom doet God mij dit aan?” wordt in mijn ervaring vaker gesteld door mensen van buiten de kerk. Ik heb het idee dat dit samen hangt met de verwachting dat ik, de kerk of God hen zal veroordelen. In werkelijkheid veroordelen mensen zichzelf vaak het aller hardst. Als mensen leven met zo’n negatief geloof ga ik samen met ze op zoek. Wie oordeelt er nou eigenlijk en wat is dat oordeel dan? Is dat terecht? Juist vanuit mijn geloof heb ik geleerd dat tegenslag niet bedoeld is om mij een lesje te leren, te straffen of klein te houden. De Bijbel biedt mij een aantal handvaten waardoor ik beter weet hoe ik om kan gaan met pech en nare gebeurtenissen.

Troost

Het beeld dat veel mensen hebben bij preken is dat het moralistisch zou zijn. Preken is echter de verhalen uit de traditie zo uitleggen dat mensen zich erin kunnen verplaatsen, dat ze voor hen weer actueel worden. Maar preken doe ik op de kansel, tijdens een gesprek vind ik de nadruk eerder bij het troosten. Sommige dingen kunnen namelijk niet opgelost worden. Er is zoveel verdriet onder de mensen, het is belangrijk dat mensen een plek hebben waar ze kunnen huilen, waar een arm om hen heen wordt geslagen. Gewoon, om een plaats te bieden voor het verdriet. Troosten, nabij zijn, het gewoon even laten staan, niet te snel weer beginnen met; kop op joh. Dat morgen alles weer beter is, is niet de realiteit van mensen die middenin hun verdriet zitten. Ik wals niet snel over gevoelens heen en vind verdriet niet ongemakkelijk. Als mensen uit balans worden gebracht door hun problemen ben ik blij als ik er voor ze kan zijn.

Ambacht

Het pastoraat heeft iets ambachtelijks. Het is voor mij en de persoon met wie ik in gesprek ben hard werken. Soms moet je dingen uitgraven of je overtuigingen verbouwen om weer een beetje bij jezelf te komen. Uiteindelijk is het ook aflakken. Wij kijken niet diagnostisch, dus niet vanuit de overtuiging dat er iets mis is met jou dat wij wel eens even met een paar gesprekken zullen oplossen. We gaan samen op zoek naar de dingen die goed zijn voor jou, want ieder mens is anders. Ik ben als blij als er weer licht kan vallen op jouw weg.

"Ik weet net zo min wie God is"

robRob Visser is dominee op IJburg en tevens stadsdominee. Hij is initiatiefnemer van het Parents House op IJburg. Hier vinden gescheiden vaders onderdak en ruimte om hun kinderen op te vangen.

Rob Visser is ook stadsdominee van Amsterdam.

Je kunt met hem een gesprek aanvragen over bijvoorbeeld: geloof, persoonlijke groei, relatie, werk, eenzaamheid, rouw, ziekte, in de put zitten, scheiding, conflictbemiddeling, praktische hulp

Een filmpje over Rob Visser, toen hij net op IJburg begon:

Op zoek

marleen b 2e"Veel mensen die ik spreek zijn op zoek. Op zoek naar een goed leven, op zoek naar de liefde van hun leven. Op zoek naar God, op zoek naar zichzelf. Als dominee zoek ik graag met mensen mee. Ik ben niet bang voor een grote moeilijke vraag. Het betekent niet dat ik alle antwoorden in huis heb. Wellicht kan de christelijke traditie waar ik deel van uit maak wel nieuw licht werpen op jouw vraag. Maar als predikant probeer ik vooral goed te luisteren en woorden en beelden aan te te reiken die je verder kunnen helpen. 

Mensen zijn imperfect

In onze maatschappij draait het vaak om het behalen van succes. Wanneer dat niet lukt ligt het aan jezelf. Als je het niet gemaakt hebt, heb je dus gefaald..Ik zie veel mensen van mijn eigen leeftijd worstelen met schuldgevoelens. Want het is natuurlijk je eigen schuld als je niet al je mogelijkheden hebt benut. Je baan, je relatie, je financiën, het is allemaal niet ideaal. Vanuit het christelijk geloof is de uitnodiging echter niet om als God te zijn, maar om voluit mens te worden. Het christelijk geloof is eerlijk over hoe het leven werkt. We blunderen net zo vaak als dat we succes hebben. Hoe je er ook voor staat, je bent welkom bij God.

Woon je in Amsterdam Oost en wil je wel een keer een gesprek met Marleen? Stuur een mailtje naar  

www.elthetokerkamsterdam.nl 

Volg Marleen op Twitter @MarleenBlootens

Meer artikelen...